flis logo
BACK TO TOP

GRAPHIC DESIGN AND ILLUSTRATION

This part of the site shows you a selection of graphic design projects and illustrations. Don't hesitate to contact FLIS art & design in case you'd like more information.

 

GRAFISCH ONTWERP EN ILLUSTRATIE

Dit deel van de site laat een selectie van grafisch ontwerp projecten en illustraties zien. Aarzel niet vrijblijvend contact op te nemen met FLIS art & design indien u meer informatie wenst of mogelijkheden wilt bespreken.

SEASONAL GREETINGS CARD - NIEUWJAARSKAART 2012

Nieuwjaarskaart 2012

SEASONAL GREETINGS CARD - NIEUWJAARSKAART 2011

Nieuwjaarskaart 2011

A MINI PORTFOLIO IN BUSINESS CARDS - EEN MINI PORTFOLIO IN VISITEKAARTJES

business cards - visitekaartjes portfolio photographer flis art & design

With todays modern printing techniques there is the option of printing different designs on one order of business cards. This means almost unlimited creative opportunities, like this mini portfolio in business cards I designed for photographer Saskia Boesveldt.

Met de moderne printtechnieken bestaat de mogelijkheid verschillende ontwerpen te drukken binnen één order visitekaartjes. Dit betekent bijna ongelimiteerde creatieve mogelijkheden, zoals deze mini portfolio in visitekaartjes die ik heb ontworpen voor de fotograaf Saskia Boesveldt.

 

business cards - visitekaartjes portfolio photographer flis art & design

At side of the business cards contains a selection of ten different photographs. The other side is custom designed and contains the contact details.

Aan de ene kant van de visitekaartjes een selectie van tien verschillende foto's. De andere kant is speciaal ontworpen en bevat de contactgegevens.

 

business cards - visitekaartjes portfolio photographer flis art & design

Above an overview of the photographs selected for the mini portfolio. You can view Saskia's work HERE.

Hierboven een overzicht van de foto's in de mini portfolio. U kunt Saskia's werk HIER zien.

Below are two nonselected (sketch) proposals for the businesscard.

Hieronder twee niet-geselecteerde (schets) voorstellen voor het visitekaartje:

Businesscard design - ontwerp voor visitekaartje

Businesscard design - ontwerp voor visitekaartje

illustration design iphone application screen illustratie ontwerp scherm iphone applicatie

Illustration and design screen and different layers iPhone application "Find Home", 2010.

Illustratie en ontwerp scherm en verschillende lagen iPhone applicatie "Find Home", 2010.

Illustration TV illustratie

Concept illustration for Iphone icon design for the Iphone application "MyTVSeries", 2010.

Concept illustratie voor Iphone icoon ontwerp voor de Iphone applicatie "MyTVSeries", 2010.

 

MyTVSeries design iphone app icon ontwerp iphone applicatie icoon

Final design for Iphone icon for the Iphone application "MyTVSeries", 2010.

Definitief ontwerp voor Iphone icoon voor de Iphone applicatie "MyTVSeries", 2010.

business card design - ontwerp visitekaartje

Business card design. The client needed a business card that symbolically took the netherlands to China, and had something representing himself incorporated as well.

Visitekaartje ontwerp. De klant had een kaartje nodig dat symbolisch Nederland naar China bracht, en het moest ook iets van hemzelf vertegenwoordigen.

iPhone icon design by FLIS art & design for Michel Boezerooij

iPhone icon design by FLIS art & design for Michel Boezerooij

 

iPhone icon design by FLIS art & design for Michel Boezerooij

iPhone icon design by FLIS art & design for an iPhone application by Michel Boezerooij, © FLIS art & design 2010.
You can view the application here (iTunes alert, just cancel the request to start or download iTunes).

iPhone pictogrammen ontworpen door FLIS art & design voor een iPhone applicatie van Michel Boezerooij, © FLIS art & design 2010.
De applicatie is hier te zien (iTunes alert, het verzoek om iTunes te starten of downloaden kan gewoon genegeerd worden).

Logo design Uhuru

 

Logo design Facebook Page "Kan deze baby uil meer fans krijgen dan...", in cooperation with Antonio Hoogervorst, who did the original sketch of the owl. © Antonio Hoogervorst / Maaike Flissebaalje 2010

Logo design voor de Facebook pagina "Kan deze baby uil meer fans krijgen dan...", in coöperatie met Antonio Hoogervorst, hij maakte de oorspronkelijke schets van de uil. ©Antonio Hoogervorst / Maaike Flissebaalje 2010

Calender Check FLIS

CALENDER 'CHECK' © FLIS art & design 2010

With the calender little round stickers will be supplied in order to check the past days.

Met de kalender worden kleine ronde stickers geleverd om de voorbije dagen af te plakken.

Even Roken kaart voor in de kroeg

"Even roken, zo terug" - zelf geinitieerd project, © FLIS art & design 2010

Print deze kaart, knip uit en neem mee naar de kroeg,

laat hem achter op je glas of tafel wanneer je naar buiten gaat om te roken.

Klik HIER om een printversie in hoge resolutie in het NEDERLANDS te downloaden (PDF bestand).

PS: ik ben gestopt met roken.

 

out for a smoke card

"Out for a smoke" - self-initiated project, © FLIS art & design 2010

Print this card, cut out and take it with you to the pub,

leave it on your glass or table when you go out for a smoke.

Click HERE in order to download the high resolution print version in ENGLISH (PDF file).

PS: I quit smoking.

businesscard visitekaartje

Businesscard (visitekaartje) EJ Weijmans, Front-end webdesign, 2010

 

It is also a puzzle and there is room for notes on the back:

businesscards visitekaartje

card design baby ontwerp geboortekaartje

Baby Card (printed), 2009

Geboortekaartje (uitgevoerd), 2009

 

card design baby ontwerp geboortekaartje

Concept Baby Card second proposal, 2009

Concept geboortekaartje, tweede voorstel, 2009

 

 

card design baby ontwerp geboortekaartje

Sketches concept Baby Card, 2009

Schetsen concept geboortekaartje, 2009

logotype design stibon logo ontwerp

 

Logo design StiBON (Stichting Bieropleidingen Nederland), 2009

flyer design kpn flyer ontwerp

Flyer design party KPN MOC Amersfoort, front, 2008

 

flyer design kpn back flyer ontwerp achterkant

Flyer design party KPN MOC Amersfoort, back, 2008

business card design ontwerp visitekaartje

 

Businesscard design (front and back with cropmarks) for a driving instructor (rijinstructeur). The red businesscard is used as a private card, the card with the road on it is obviously his businesscard. © 2008 FLIS art & design.

Ontwerp visitekaartje (voor en achter met snijtekens) voor een rijinstructeur. Het rode kaartje wordt als privé visitekaartje gebruikt, het kaartje met de weg erop wordt natuurlijk gebruikt als zakelijk kaartje. © 2008 FLIS art & design.

flyer design musician flyer ontwerp muzikant

Flyer design (back and front, with cropmarks) for Just2, 2007. FLIS art & design also redesigned the Logotype and webdesign consult: Just2.nu

book design cover ontwerp boekomslag en binnenwerk

Bookdesign, typography and coverdesign, study project, 2004

Ontwerp boek, typografie, binnenwerk en omslagontwerp. Studieproject, 2004

FLIS art & design portfolio website 2004This is the old FLIS portfolio website I designed in 2004 when I was still in school. The picture links to the old website. Make sure to check the Imaginary Museum of Prefab Food (IMPF) project. I am still proud of the concept and am considering opening a "real" Imaginary Museum of Prefab Food.

Dit is de oude FLIS portfolio website die ik in 2004 heb ontworpen toen ik nog op school zat. Klik op de foto om naar de oude website te gaan. Kijk vooral ook naar het Imaginary Museum of Prefab Food (IMPF) project. Ik ben nog steeds trots op het concept en overweeg een "echt" Imaginary Museum of Prefab Food te openen.